“Biti poduzetnik znači živjeti nekoliko godina na način na koji nitko ne želi kako bi mogao provesti ostatak života na način na koji većina ne može.”
“To be an entrepreneur means to live a few years in a way that nobody wants in order to spend the rest of your life in a way that most can’t.”

Dennis Rukavina

 

 Dennis Rukavina svoj profesionalni razvoj započinje 1995.godine u  revizorskom društvu Deloitte u Kanadi te je nastavio prelaskom u  PricewaterhouseCoopers u Zagrebu 1998. godine gdje nastavlja rad u  transakcijskom odjelu. Bogato iskustvo i znanje iz financijskog sektora  primijenio je u osnivanju društva Metronet d.d. za telekomunikacije  2005. godine. Od osnutka društva do danas obnaša funkciju člana Uprave  za financije, zadužen za cjelokupno područje financija, uključujući  strategija i razvoj kompanije, upravljanje te kontrolu kapitalnih ulaganja i troškova.