“Biti poduzetnik znači živjeti nekoliko godina na način na koji nitko ne želi kako bi mogao provesti ostatak života na način na koji većina ne može.”
“To be an entrepreneur means to live a few years in a way that nobody wants in order to spend the rest of your life in a way that most can’t.”

Točke vezane uz poduzetništvo i investicije vezano uz predstojeće izbore

Uz predstojeće parlamentarne izbore u Republici Hrvatskoj Hrvatska mreža poslovnih anđela i investitora – CRANE dobila je brojne zamolbe za podrškom nekih od političkih opcija te kandidata na listama. CRANE kao neovisna institucija osnovana 2008. nikad nije podržavala jednu opciju, već se svojim djelovanjem te djelovanjem svojih članova uvijek zalagala i aktivno radila na poboljšanju poslovne i investicijske klime u Republici Hrvatskoj. Tako je i danas, a povodom izbora ističemo nekoliko točaka i prijedloga koji su vrlo važni za daljnji napredak Hrvatske te se nadamo kako politička scena ima ozbiljnu namjeru za boljitkom. Uvijek smo spremni stručno pomoći temeljem velikog iskustva naših članova!

  1. Jačanje povoljne klime za investicije. Stabilnost i konzistentnost poreznog sustava i pravila. Nema iznenadnih promjena koje investitorima stvaraju nemogućnost dugoročnog planiranja.
  2. Čvrsto zalaganje i rad na pravosudnom sustavu koji mora postati okvir koji štiti investitora. Kao najveću prepreku većem broju investicija investitori su upravo identificirali nepovjerenje u pravosudni sustav.
  3. Jačanje sustava podrške investitorima. Veći kapaciteti institucija unutar ministarstva gospodarstva i Vlade RH koji moraju pružati konkretnu podršku investitorima.
  4. Daljnje smanjenje birokratiziranosti i parafiskalnih nameta.
  5. Kompletna redefinicija sustava prostornog planiranja i građevinskih dozvola i ovlaštenja po uzoru na najuspješnije države svijeta u razvoju greenfield investicija.
  6. Transformacija HGK u hrvatski “Companies house” po uzoru na Ujedinjeno Kraljevstvo. Svjedoci smo da se i za najsitniju promjenu u sudskome registru danas čeka ponekad i više od osam mjeseci. Smatramo da je to za poduzetnike apsolutno neprihvatljivo. Davanjem ovlasti nad sudskim registrom Hrvatskoj gospodarskoj komori rasteretilo bi se pravosudni sustav te značajno ubrzalo navedene izmjene i promjene koje su sastavni element poslovne klime, a HGK pružilo priliku da uspostave samoodrživ i efektan sustav na korist gospodarstva. Svjesni smo i činjenice da nadležnost nad sudskim registrom pozitivno utječe na statistiku riješenih predmeta, ali nama poduzetnicima potreban je brz i efektan sustav od najsitnije do najveće birokratske prepreke!


Odgovori