“Biti poduzetnik znači živjeti nekoliko godina na način na koji nitko ne želi kako bi mogao provesti ostatak života na način na koji većina ne može.”
“To be an entrepreneur means to live a few years in a way that nobody wants in order to spend the rest of your life in a way that most can’t.”

Pravila za članove

 • Članovi će poslovati na profesionalan način i neće se upuštati u aktivnosti koje bi mogle naškoditi ugledu tržišta poslovnih anđela.
 • Članovi će promovirati i postupati u skladu s etičkim načelima i u svako vrijeme poslovati pošteno i iskreno, s pažnjom koja se zahtijeva u prometu.
 • Članovi su u poslovanju dužni izbjegavati bilo kakav konflikt interesa.
 • Članovi su u poslovanju dužni postupati na način da sve osobe koje sudjeluju u investicijskom procesu u svako vrijeme imaju dovoljno informacija i razumijevanja o provođenju procesa.
 • Članovi su dužni prije nego što počnu sudjelovati u određenom poslovnom pothvatu imati jasno dogovorene uvjete sudjelovanja.
 • Ukoliko nije drugačije dogovoreno, članovi su dužni postupati na način da sve informacije koje su saznale o određenom poslovnom pothvatu zahvaljujući svom članstvu u CRANE-u ostanu tajne i dostupne jedino članovima CRANE-a.
 • Članovi se obvezuju da sve informacije o poslovnom pothvatu za koji su saznale zahvaljujući svom članstvu u CRANE-u, neće koristiti u vlastitom interesu a posebice da neće plagirati poslovni pothvat u cijelosti ili njegovom pretežitom djelu.
 • Članstvo u CRANE-u je tajno osim ako se pojedini član izričito ne suglasi da se njegovo sudjelovanje u CRANE-u javno obznani.
 • Članovi su dužni odnositi se prema ostalim članovima sa poštovanjem, pošteno i iskreno.
 • S ciljem izbjegavanja konflikata, članovi su dužni, čim postanu svjesni te mogućnosti, javno iskazati interes drugim članovima CRANE-a o namjeri sudjelovanja u određenom poslovnom pothvatu.
 • U slučaju da nekoliko članova iskaže interes za sudjelovanju u određenom poslovnom pothvatu za koji su članovi saznali zahvaljujući svojem članstvu u CRANE-u, članovi su dužni naći razumno rješenje izbjegavajući moguće konfliktne situacije te se obvezuju da neće početi sudjelovati u tom poslovnom projektu bez odobrenja drugog člana koji je također iskazao interes za sudjelovanje u tom istom poslovnom pothvatu.
 • Članovi su dužni surađivati sa ostalim članovima CRANE-a te poticati razmjenu iskustva, znanja i informacija.
 • Članovi će imati pravo i dužnost ukoliko je to razumno moguće, isticati logo CRANE-a na svojoj Internet stranici, poslovnim papirima i drugoj poslovnoj pismenoj korespondenciji.
 • Članovi su dužni poštovati temeljne dokumente CRANE-a i odluke nadležnih tijela CRANE-a te sudjelovati u djelatnostima i postupati na način da omogući postizanje cilja CRANE-a.
 • Članovi su dužni osigurati da su svi njihovi kontakti koji su prijavljeni CRANE-u točni.
 • Članovi su suglasni da CRANE ima pravo prikupljati i obrađivati osobne podatke članova za internu upotrebu. Za objavu bilo kojeg osobnog podatka pojedinog člana potrebna je izričita suglasnost tog člana.